Zvolte jazyk

Odpovídáme za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Na nové zboží poskytujeme 12-ti měsíční záruku, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak. Na opravené (repasované) zboží, poskytujeme také 12-ti měsíční záruku, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak. Záruční lhůta na prodávané zboží je vždy uvedena na nabídce, respektive je uvedena vedle popisu zboží, pokud kupujete zboží přes náš e-shop.
Informace o tom, v jakém stavu se prodávané zboží nachází, je vždy uvedena na nabídce, respektive je uvedena vedle popisu zboží, pokud kupujete zboží přes nás e-shop. Stav prodávaného zboží, se uvádí následovně:

Nový – produkt je v originálním balení a opatřen pečení výrobce

Nový v otevřeném balení - produkt je v originálním balení, ale pečeť výrobce byla porušena (takový produkt může nést jemné známky dlouhodobějšího uskladnění)

Nový bez obalu – produkt je nový, ale již není v originálním balení výrobce (takový produkt může nést známky dlouhodobějšího uskladnění)

Repasovaný – použitý produkt, který je nicméně ve výborném stavu a může se jevit jako nový (nebo produkt, který byl odborně vyčištěn a případně částečně nebo zcela renovován), může jevit nepatrné povrchové známky opotřebení.

Použitý – produkt nese zjevné známky užívání, může mít výraznější povrchové vady, které ovšem nebrání jeho funkčnosti

Více informací o zárukách, odpovědnosti za vady a reklamaci zboží naleznete v našich obchodních podmínkách.